Privacybeleid

 

 

Door onze Website te raadplegen en onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit Privacybeleid en de toepasselijke praktijken voor de verzameling en behandeling van informatie en persoonsgegevens heeft gelezen en begrepen.

 

Dit Privacybeleid werd op 02/11/2017 voor het laatst geüpdatet. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

 

Dit Privacybeleid bevat informatie over de verzameling, de verwerking en gebruik door Contraload van de persoonsgegevens die u ons via de Website bezorgt. Wij verwerken en gebruiken deze persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 

I.        Welke informatie wij over u verzamelen

II.       Hoe wij uw informatie gebruiken

III.      Met wie wij uw informatie delen

IV.       Hoe lang wij uw informatie bewaren

V.        Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

VI.       Bescherming van uw persoonsgegevens

VII.      Externe links

VIII.     Internationale transfers

IX.       Wijziging van dit Privacybeleid

X.        Contact

XI.       Cookiebeleid

 

I.         Welke informatie wij over u verzamelen 

Algemeen

 

We ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze Website invoert. Dit omvat informatie die gebruikt kan worden om u rechtstreeks te identificeren (‘persoonlijke informatie’). Persoonlijke informatie is onder meer uw voor- en achternaam, telefoonnummer, adres, e-mail, gebruikersnaam en wachtwoord. 

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken. In het algemeen is echter wel enige informatie vereist opdat u bepaalde relevante aanbiedingen van Contraload en zijn partners zou kunnen ontvangen en de andere voordelen van de registratie als lid zou kunnen benutten. Bepaalde informatie is vereist opdat u ons vragen zou kunnen stellen of andere transacties op onze site zou kunnen uitvoeren. 

Andere gegevens die wij kunnen verzamelen, zijn bijvoorbeeld details zoals uw IP-adres, informatie die uw toestel identificeert en informatie over uw browsergeschiedenis, voor zover die informatie betrekking heeft op u.

 

Informatie uit andere bronnen 

We kunnen ook occasioneel persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u ontvangen van zakelijke partners en andere onafhankelijke derden en deze informatie toevoegen aan de informatie die u zelf hebt verstrekt. Wanneer u bijvoorbeeld onze Website bezoekt door door te klikken vanop een website van een van onze zakelijke partners en u zich bij die partner reeds geregistreerd heeft, is het mogelijk dat informatie over uzelf die u aan de partner heeft verstrekt, zoals contactinformatie en demografische informatie, met ons wordt gedeeld. 

Cookies 

Wij verzamelen informatie via cookies en andere vergelijkbare technologieën (zoals web bakens). Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt. Ze worden opgeslagen door uw internetbrowser. Deze cookies registreren gegevens over uw internetgebruik. Elke keer dat u de Website bezoekt, stuurt uw browser deze cookies terug naar de site, zodat uw computer of mobiele apparaat door de site wordt herkend en uw ervaring op de site wordt gepersonaliseerd en verbeterd. 

U vindt meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (zoals web bakens) in ons Cookiebeleid.

 

II.       Hoe wij uw informatie gebruiken 

Algemeen 

Contraload gebruikt de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende algemene doelen: 

 • voor de registratie en het beheer van uw account en om u toe te laten onze site te bezoeken en te gebruiken;
 • om in het algemeen met u te communiceren en u informatie te verstrekken over Contraload;
 • om op uw vragen en opmerkingen te antwoorden;
 • om uw belangstelling voor onze diensten en onze Website te meten, teneinde deze te verbeteren;
 • om u op de hoogte te brengen van bijzondere aanbiedingen en diensten die bij ons of onze partners beschikbaar zijn en die u kunnen interesseren, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren;
 • om uw voorkeuren of mening te kennen, onder meer via peilingen;
 • om geschillen of problemen op te lossen;
 • om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • om onze Algemene Voorwaarden af te dwingen; en
 • zoals anderszins wordt beschreven op het ogenblik van het verzamelen van de gegevens. 

Als u zich heeft ingeschreven als eigenaar of aanbieder van diensten, zullen wij u e-mailberichten sturen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

 

III.     Met wie wij uw informatie delen 

Contraload kan uw informatie delen met derde leveranciers die diensten of taken verrichten namens ons, waaronder business analyses, de verwerking van betalingen, klantendienst, marketing, public relations, distributie van peilingen en fraudepreventie. We kunnen externe bedrijven ook toestemming geven om namens ons informatie te verzamelen, bijvoorbeeld de informatie die nodig is voor de uitvoering van functies van onze Website. Derde leveranciers hebben alleen toegang tot informatie en mogen deze alleen verzamelen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken. Zij mogen de informatie niet voor andere doeleinden delen of gebruiken. 

 • Het is ook mogelijk dat wij uw informatie delen indien wij menen dat dit noodzakelijk is: 
 • om te voldoen aan legitieme en afdwingbare dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; om onze juridische rechten uit te oefenen; om ons te verdedigen tegen juridische claims; of voor zover in enig ander opzicht door de wet wordt vereist. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om gebruik te maken of afstand te doen van elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat; 
 • om een onderzoek in te stellen, preventieve maatregelen of stappen te nemen met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten; om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Contraload, onze klanten of anderen te beschermen en verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten; of 
 • in verband met een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, overname, verkoop van activa of faillissement.

 

IV.      Hoe lang wij uw informatie bewaren 

Wij kunnen bepaalde informatie over uw account in onze archieven bewaren, ook voor analytische doeleinden en voor de volledigheid van onze documentatie. Hoe lang wij uw informatie bewaren, hangt af van het doel waarvoor wij de informatie hebben verzameld en gebruiken. 

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is voor onze zakelijke doeleinden of wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie bewaren gedurende een periode nadat u uw account bij ons heeft afgesloten, bij voorbeeld als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen. 

V.        Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens 

 • Zoals hierboven vermeld, kunt u ervoor kiezen om ons geen informatie te geven, hoewel deze informatie eventueel nodig is om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten van onze Website. 
 • U heeft het recht om ons te vragen welke persoonlijke informatie wij over u bewaren door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres (zie 'Contact'), waarna wij u deze informatie zo snel mogelijk bezorgen. 
 • Wij trachten te verzekeren dat uw persoonlijke informatie relevant is voor het bedoelde gebruik en dat ze nauwkeurig en volledig is. 
 • U kunt ook informatie toevoegen of updaten en uw account afsluiten zoals boven beschreven. Als u besluit uw account bij Contraload af te sluiten, zullen wij dit deactiveren en uw profielinformatie niet meer actief zichtbaar maken.

 

VI.      Bescherming van uw persoonsgegevens 

Wij willen dat u met vertrouwen gebruikmaakt van Contraload en doen dan ook het nodige om de informatie die wij verzamelen te beschermen. Hoewel geen enkele website volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of onthulling en tegen onopzettelijk verlies, schade, aantasting of vernietiging. Zo mogen bijvoorbeeld alleen bevoegde werknemers persoonlijke informatie raadplegen, en dan nog alleen voor toegestane zakelijke doeleinden. Verder gebruiken wij encryptie wanneer wij gevoelige persoonlijke informatie over u verzenden tussen uw systeem en het onze of dat van de partijen met wie wij gevoelige informatie delen, en gebruiken wij firewalls en detectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw informatie.

 

VII.    Externe links 

Onze Website kan links naar websites van derde partijen bevatten. Als u via deze links andere websites bezoekt, is het mogelijk dat de uitbaters van deze websites informatie over u verzamelen die zij zullen gebruiken volgens hun eigen Privacybeleid, dat kan afwijken van ons Privacybeleid. Wij raden daarom aan dat u de privacy verklaringen op de andere websites leest, zodat u hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie begrijpt.

 

VIII.  Internationale transfers 

Het is mogelijk dat sommige derde bedrijven, agenten en aannemers die namens ons diensten uitvoeren, uw persoonlijke informatie internationaal moeten overbrengen om hun diensten te leveren, ook naar territoria buiten België en Europa. Het is mogelijk dat sommige landen minder strenge wetgevingen hebben dan België en Europa met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, maar in dergelijke gevallen nemen wij de nodige maatregelen om uw persoonlijke informatie altijd volgens dit Privacybeleid en in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving te beschermen.

 

IX.      Wijziging van dit Privacybeleid 

Contraload kan dit Privacybeleid in de toekomst wijzigen of aanpassen. Wij zullen de datum van de laatste wijziging van dit Privacybeleid onderaan deze pagina vermelden en elke gewijzigde versie zal vanaf haar publicatie van kracht zijn. In geval van belangrijke wijzigingen, kunnen wij u op de hoogte brengen door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat ons bij de registratie werd verschaft, ofwel door een kennisgeving op onze Website te plaatsen. Wij moedigen u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te controleren, zodat u de recentste versie kent.

 

X.        Contact 

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of indien u uw recht van toegang tot of verbetering van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of op het volgende adres: 

Industrieweg 1

2630 Aartselaar

België 

 

Cookiebeleid 

Bij Contraload willen wij ervoor zorgen dat uw bezoek aan onze Website soepel en betrouwbaar verloopt en zo nuttig mogelijk is voor u. Daarom maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna "cookies" genoemd). 

Wanneer u onze Website voor de eerste keer bezoekt, maken wij u attent op ons gebruik van cookies door een banner bovenaan de pagina. Door op ‘OK’ te klikken en verder te gaan met uw gebruik van de Website stemt u in met ons gebruik van cookies.

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn tekstbestandjes die bij bezoek aan vrijwel elke website automatisch op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst en worden opgeslagen door uw internetbrowser. Cookies bevatten elementaire informatie over uw internetgebruik, maar geen informatie die toelaat u te identificeren. Bij ieder volgend bezoek aan de website stuurt uw browser de betreffende cookies terug, zodat de website uw computer of mobiel apparaat kan herkennen en uw gebruik van de website kan personaliseren en verbeteren.

 

Soorten cookies 

First party cookies 

Een soort cookie dat geplaatst wordt door de website die de gebruiker bezoekt en enkel kan gelezen worden door deze site.

 

Third party cookies 

Third party cookies worden geplaatst door een derde partij (d.w.z. een organisatie die niet de beheerder is van de website die door de gebruiker wordt bezocht). Deze cookies worden voornamelijk geplaatst door gespecialiseerde marketing- of analytische bedrijven.

 

Sessiecookies 

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die opgeslagen worden in de browser van de gebruiker. Wanneer het browservenster wordt gesloten, worden de sessiecookies gewist.

 

Permanente cookies 

Permanente cookies worden gebruikt voor terugkerende bezoekers en worden bewaard in de browser van de gebruiker voor een bepaalde periode (meestal een jaar of langer). Deze cookies worden niet gewist wanneer de browser wordt afgesloten. Dit type cookie wordt gebruikt om de voorkeursinstellingen van de gebruiker op te slaan, zodat elke keer deze een site bezoekt, de voorkeursinstellingen automatisch worden geactiveerd.

 

Welke soorten cookies gebruikt Contraload?

 

Essentiële cookies 

Contraload maakt gebruik van een aantal essentiële cookies. Deze cookies helpen u om toegang te krijgen tot onze site en alle essentiële functies te gebruiken. Zonder deze cookies zou onze website niet goed werken en zou u bepaalde belangrijke functies niet kunnen gebruiken. Zo gebruiken wij een cookie om ervoor te zorgen dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen om toegang te krijgen tot verschillende pagina's. Wij gebruiken ook essentiële cookies om fraude op te sporen en te voorkomen. 

 

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen aanpassen?

Indien u besluit dat er geen cookies mogen opgeslagen worden in uw browser, gelieve er dan rekening mee te houden dat u enkele van onze belangrijkste functies op onze website niet zult kunnen gebruiken.

 

Als u wilt controleren of voorkomen dat cookies geplaatst worden in uw browser, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om meldingen te ontvangen wanneer er cookies worden gebruikt of om de opslag van cookies volledig te blokkeren. U kunt ook cookies die al in uw browser zijn opgeslagen, verwijderen. Waar u deze instellingen kunt vinden, is afhankelijk van uw browser. Door de “Help”-sectie te gebruiken, kunt u deze instellingen vinden.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »